Priser

Dette er inkludert 

Alle animasjonsfilmer produsert av levendestrek inkluderer fri bruk av animerte karakterer, illustrasjoner, musikk og lydeffekter, fra Levendestrek sitt eget kartotek. I tillegg kan oppdragsgivers egne elementer, eller elementer som oppdragsgiver har rettighet eller tillatelse til å benytte, anvendes i produksjonen uten ekstra kostnad. Dette inkluderer elementer av typen bilder, logoer, illustrasjoner, musikk og lydeffekter.

 

Utarbeidelse av manus og innlesing av en fortellerstemme er også inkludert. Dersom oppdragsgiver ønsker å produsere manus og/eller fortellerstemme selv gis det rabatt for dette.

Priser

kr 4.500,- (utfaktureres ved oppdragsinngåelse)

Grunnpris per film

Pris per påbegynte 30 sek.

kr 6.300,- (utfaktureres ved leveranse per film)

Alle priser som her fremkommer er oppgitt eks. mva.

Tilvalg

I tillegg til de elementer som inngår ved produksjon av animasjonsfilm har du også mulighet til å legge til ytterlig elementer ved behov. Dette er teksting, egne stemmer til en eller flere karakterer, og at filmen leveres i Full HD (1080x1920).

Teksting - Kr 650,- (pris per 30 sek.)

Karakterstemme - Pris etter avtale

Format Full HD (1080x1920) - Kr 500,- (pris per film)

Alle priser som her fremkommer er oppgitt eks. mva.