Gratis produksjon av animasjonsfilm

Levendestrek ønsker å hjelpe oppstartsbedrifter, organisasjoner og privatperson som jobber for å forbedre verden vi lever i. Har du et spennende og innovativt prosjekt, med et allmennyttig formål, kan du søke om å få gratis produksjon av en animasjonsfilm. 

Det som er inkludert i produksjonen av en gratis film er standardiserte karakterer, objekter og bakgrunner, samt musikk. Utarbeidelse av manus og innlesing av stemmer må utføres av prosjekteier/oppdragsgiver. Maksimal lengde på filmen er 1 min. 

Merk at selve produksjonen er gratis, men overføring av rettigheter knyttet til opphavsrett, for tiden kr 1.300, må betales av prosjekteier/oppdragsgiver. 

NB: Innkomne søknader vurderes opp mot vår egen vurdering av prosjektets allmennytte og den opplevde gjennomføringsevnen til menneskene bak. Vi gjør også oppmerksom på at gratis produksjon av animasjonsfilmer utføres i perioder med ledig kapasitet. Det vil derfor være perioder med ingen til begrenset mulighet for å innvilge søknader.

Hvis du ønsker å søke om gratis produksjon av animasjonsfilm ber vi om at du fyller ut følgende søknadsskjema. Merk at vi foretrekker korte og konsise søknader!

Søknad

Ønsker du å motta et tilbud på produksjon av animasjonsfilm, dersom vi ikke har mulighet til å produsere den gratis?

2020  Levendestrek.no - Amik AS

Levendestrek logo hvit kvadrat mikro.png