Tjenester og priser

Spørsmål: 1,2,3,4

Ønsker du å sette bort hele filmproduksjonen til Levendestrek eller ønsker du å utføre deler av jobben selv?

Veiledning:

Ved produksjon av din animasjonsfilm kan du enten velge å la oss i Levendestrek gjøre hele jobben, eller du kan velge å gjøre deler av jobben selv. Jobben som kan utføres som egeninnsats er produksjon av manus og innlesing av forteller- og karakterstemmer. 

Setter du bort hele jobben til Levendestrek utfører vi alle steg i produksjonsprosessen og tar ansvaret for å levere en ferdig film av høy kvalitet.

Dersom du velger å utføre deler av prosessen selv er du ansvarlig for produksjon og kvalitet av disse elementene, mens Levendestrek tar ansvaret for øvrige elementer.

Fordelen med å gjøre deler av jobben selv er at du får en billigere film med et mer personlig preg.

2020  Levendestrek.no - Amik AS

Levendestrek logo hvit kvadrat mikro.png